Styrelsen

Namn Telefonnummer
Ordförande

Michael Högbergt

 

Webansvarig

Jan lundkvistg

 

Sekreterare Carina Näsholm  
Kassör Christoffer Sundström  
Ledamot Martin Sundström  
Ledamot Ivan Hägglund  
Ledamot Per Sundin  
Ledamot Carina Näsholm  
Ledamot Carina Nilsson  
Ledamot Kent Wigren  
Revisor Torsten Östman  
Valberedning Nils-Erik Norberg  

 


Midsommarträff i Sörvalmen 2006