Aktiviteter 2018Dockstafjärden
(MouseoverBild)

Aktiviteter 2019
Onsdagsseglingar
som förut och söndagar numer
Midsommarafton/Midsommardagens eftermiddag
Träff i Baggviken. (Aktiviteter i Sörvalmssundet alt. Norrvalmssundet på midsommardagen)
   190810
Klubbbsegling med en eventuell fest om intresse finns
Augusti 2019
Surströmmingsfest i Baggviken och planerat regatta runt Mjältön
 

___________________________________________________________________________

Midsommardagens eftermiddag:
Bilder från Midsommar 1981
Bilder från Midsommar 2006
Bilder från Midsommar 2007
Bilder från Midsommar 2008
Bilder från Midsommar 2011
Bilder från Midsommar 2015

Surstömmingsträff i Baggviken.
Bilder från Baggviken 1986
Bilder från Baggviken 1998
Bilder från Baggviken 1999

Bilder från Baggviken 2007
Bilder från Baggviken 2008
Bilder från Baggviken 2012
Bilder från Baggviken 2013
Bilder från Baggviken 2014
Bilder från Baggviken 2015
Obestämda datum och träffar
Bilder från andra aktiviteter


 


Vindkylfaktor eller vindens kyleffekt

Temperatur inklusive vindpåverkan
( - Hur kallt är det egentligen när det blåser vid olika temperaturavläsningar?)
Vind Vind Vind Temp +10 °C +5 °C 0 °C -5  °C -10 °C -15  °C -20  °C -25  °C -30  °C -35  °C -40  °C
0 m/s 0 km/t lugnt
10° -5° -10° -15° -20° -25° -30° -35° -40°
2 m/s 7 km/t svag vind
-2° -7° -12° -17° -23° -28° -33° -38° -42°
5 m/s 18 km/t måttlig
-2° -9° -15° -21° -28° -34° -40° -45° -53° -59°
10 m/s 36 km/t frisk
-7° -15° -22° -29° -37° -44° -51° -58° -67° -72°
15 m/s 54 km/t hård
-3° -11° -18° -26° -34° -42° -49° -57° -65° -73° -80°
20 m/s 72 km/t hård
-4° -12° -19° -28° -36° -43° -52° -59° -67° -76° -84°
25 m/s 90 km/t storm
-5° -13° -20° -28° -36° -44° -52° -60° -69° -77° -85°
Vindstyrka och vindens verkningar
Vindstyrkan (vindens hastighet) mäts i meter per sekund på 10 meters höjd ovan markytan och avser medelvinden under en typisk tiominutersperiod. Vindstyrkan beskrivs med Beauforts vindskala som utvecklades av Amiral Sir Francis Beaufort i början av 1800-talet. Den är indelad i 13 steg (0=Stiltje - 12=Orkan) men utökades 1946 med steg 13-17 för att särskilja olika orkanvindar.
Beauforts vindskala med exempel på vindens verkningar på land och till sjöss.
Beaufort m / s På land Verkningar Till sjöss Verkningar
0 0.0-0.2 Lugnt Rök stiger nästan rätt upp. Stiltje Spegelblank sjö.
1 0.3-1.5 Svag vind Vindens riktning visas av skorstensrök. Svag bris Små krusningar på vattenytan.
2 1.6-3.3 Svag vind Blad rörs, vindfana/vimpel visar vindens riktning. Lätt bris Korta men utpräglade småvågor som inte bryts.
3 3.4-5.4 Måttlig vind Blad och tunna kvistar sätts i rörelse. God bris Vågkammarna börjar skummas.
4 5.5-7.9 Måttlig vind Kvistar och tunna grenar rör sig hela tiden; damm och lös snö virvlar upp. Frisk bris Längre vågor, flerstädes vita skumkammar.
5 8.0-10.7 Frisk vind Mindre lövträd börjar svaja; grenar rör sig; vågor med kammar på större sjöar. Styv bris Vågorna mer utpräglade och långa; överallt vita skumkammar.
6 10.8-13.8 Frisk vind Stora trädgrenar rör sig. Hård bris Höga vågor börjar bildas, skumkammarna breder ut sig över större ytor.
7 13.9-17,1 Hård vind Hela träd svajar; man går inte obehindrat mot vinden. Styv kuling Sjön tornar upp sig och bryter; skummet ordnar sig i strimmor i vindens riktning.
8 17.2-20.7 Hård vind Kvistar bryts från träden; besvärligt att gå i det fria. Hård kuling Vågbergens längd och höjd betydande; skummet lägger sig i tätare strimmor.
9 20.8-24.4 Hård vind Mindre skador på hus; takpannor blåser ner. Halv storm Värre...
10 24.5-28.4 Storm Träd rycks upp med roten; betydande skador på hus. Storm Höga vågberg med långa brottsjöar; havsytan verkar i stort sett vitt av skum.
11 28.5-32.6 Svår storm Stora skador. Storm Fartyg i sikte försvinner bakom vågbergen; havsytan i sin helhet täckt av vitt skum, som uppfyller luften.
12 32.7-... Orkan Mycket stora skador. Orkan Värre...